Maksu-, finants- ja ärinõustamine

DAAN vahendusel pakutav maksu-, finants- ja ärinõustamine sõltub otseselt kliendi vajadusest. Aitame makse planeerida, koostada äriplaane ja finantsprognoose. Arvestades koostepartnerite võrgustiku suurust ja kompetentsi, oleme suutelised pakkuma teenust kõikjal. Maksu-, finants ja ärinõustamine sisaldab nii maksude planeerimist, esindamist järelevalveasutustes, kui ka ühinemis- ja jagunemis- ning ostu-müügitehingutega seotud tehingute nõustamist. Vajadusel ka ettevõtte finants-ja raamatupidamise arvestuse korraldamist.

 

1. Maksude planeerimine ja optimeerimine

Väiksema maksukohustusega võimaluse valimine ei tähenda maksudest kõrvalehoidmist. Maksude planeerimine annab võimaluse suurendada tulu rahavoogudelt ja luua lisaväärtust omanikele. Daan eksperdid leiavad teie ärile maksuõiguslikult optimaalsed ning usaldusväärsed lahendused  nii siseriiklikult, kui ka piiriüleselt.

 

2. Esindamine Maksu- ja Tolliametis  

Suhtlemisel maksuhalduriga tuleb arvestada nii maksumaksja enda kui ka maksuhalduri õiguste ja kohustustega.  Paljudele  ettevõtetel ei ole sisemisi ressursse ja oskusi, et tagada maksumenetluse ajal enda õiguste kaitse. Vältimaks pöördumatute tagajärgede teket, milleks on üldreeglina maksukohustus,  on asjakohane kaasata esindaja juba menetluse alguses.   Daan meeskond omab pikaajalist kogemust suhtlemisel maksuhalduriga ja suudavad tagada esindatava õiguste kaitse kogu protsessi käigus.

 

3. Maksunõustamine ja -koolitus  

Maksundusega seonduvad küsimused muutuvad ettevõtjate jaoks järjest olulisemaks. Arvestades ettevõtjate sisenemist välisturgudele mõjutavad lisaks siseriiklikele muudatustele ka rahvusvaheliste maksuseaduste muudatused üha enam ettevõtteid.   Oluline on olla kursis muudatustega, kuna muudatustest õigeaegne teadmine võimaldab paremini planeerida oma äritegevust ning väldib hilisemaid tekkidavõivaid maksuriske. Daan eksperdid viivad läbi nii individuaalseid maksukonsultatsioone, kui ka grupikoolitusi.

 

4. Äriplaanid ja finantsprognoosid

DAAN võrgustiku kogenud finantsnõustajad abistavad klienti ettevõtte erinevates eluetappides. Koostame äriplaani ja finantsprognoosid, hindame ettevõtte seisukorda, tuvastame ettevõtte kasvuvõimalused, mis on abiks ettevõtte edasiseks arenguks.

 

5. Tehingute dokumenteerimine ja koostatavatele dokumentidele kehtestatud nõuded

Ettevõtete igapäevaste majandustehingute käigus sõlmitakse hulgaliselt kokkuleppeid, väljastatakse arveid ja nõudeid. Üldreeglina on majandustegevuses väljastatavatele dokumentidele kehtestatud rida nõudeid, millele need peavad vastama (info hulk, vorm, notariaalne kinnituse jne). Vältimaks hilisemaid sekeldusi annavad DAAN spetsialistid nõu, missugust informatsiooni dokumendid peavad sisaldama ja kuidas need peavad olema koostatud.

 

6. Ettevõtte struktuur

Ettevõtte või grupi struktuur võib kaudselt või otseselt mõjutada efektiivset majandustegevust ja juhtimist. DAAN spetsialistid on abiks efektiivse, tegevusele ja omanikele sobiliku struktuuri väljatöötamisel. Ühinemiste, jagunemiste ja omandamiste strateegia kujundamisel ning protsesside juhtimisel ja läbiviimisel, et saavutada äritegevuseks parim tulemus.

 

7. Due diligence

Due diligence on ettevõtte põhjalik äri-, finants-, maksu- ja juriidiline analüüs, eesmärgiga tuvastada võimalikud riskid, mis tulenevad kas juhtimise vähesest läbipaistvusest, sõlmitud lepingutest, seaduste mitte järgimisest. Due diligence vajadus tekib üldreeglina ettevõtte või ettevõtte osade soetamise eelselt, samas annab Due diligence hea ülevaate ettevõtte olukorrast nii juhatusele kui ka omanikele.