Asjaajamine

Asjaajamine hõlmab erinevate lubade, sertifikaatide, litsentside taotlemine ja registreeringud

Välisturule sisenedes tuleb arvestada, et ettevõtluse alustamisel võib sihtkohariik nõuda erinevates registrites registreerimist, lubade ja vastavussertifikaatide olemasolu. Vajalike registreeringute ja lubade taotlemine eeldab üldreeglina hulgaliselt dokumentide täitmist ja suhtlust erinevate ametiasutuste või pankadega, mis on paratamatult ajakulukas. Juhul kui Te ise ei soovi või Teil pole aega asjaajamisega tegeleda, on Teil võimalus asjaajamisteenust tellida DAAN vahendusel.

 

1. Erinevate registritoimingute korraldamine

DAAN partnerid aitavad sihtkohariigis vastavalt ettevõtte tegevusvaldkonna spetsiifikale ja sätestatud nõuetele taotleda juhatusele või ettevõtte töötajatele töö- või elamisload, registreerida äriühing, filiaal, püsiv tegevuskoht või siis tööd tegevad füüsilised isikud sihtkohariigi vastavates registrites või asutustes.

Aitavad avada välisriigi pankades pangakontod ja teenuse osutamiseks või kaupade müügiks vajaminevad litsentsid või load.

 

2. Suhtlemine ametiasutuste, ametiühingute või inspektsioonidega.

On ilmselge, et välisriigi poolt esitatud nõuete ning kohustuste täitmiseks ja samas ka ettevõtjale sobivate soodustuste saamise eelduseks on mõningal määral suhtlemine kohalike ametivõimudega.

Vältimaks suuremaid sekeldusi ja hilisemaid rahalisi kaotusi on mugav kasutada asjaajamisel DAAN asjaajajaid, kes tunnevad hästi siseriiklikku regulatsiooni ja sätestatud nõudeid. On võimelised korraldama protsessid tavasid ja siseriiklikke nõudeid arvestades.