Miks DAAN?

DAAN on õiguse- ja ärivaldkonna eksperte koondav õigusbüroo, mis on keskendunud õigusnõustamisele, maksunõustamisele ja ettevõtete isikuandmete kaitse nõuetega vastavusse viimisele ning esindab oma kliente vaidlustes, sh ametiasutustes ja kohtus.

DAAN-i meeskond koosneb akadeemilise juriidilise või finants haridusega töötajatest, kellel on pikaajaline töökogemus nii nii avalikus- kui ka erasektoris. Oma kogemustele tuginedes oleme võimelised pakkuma kliendile just sellist teenust, mis on tema eesmärgi saavutamiseks sobilikuim.

Isikuandmete kaitse

Alates 25. 05.18 rakendus Euroopas Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Sellest tulenevalt peavad kõik EL-is tegutsevad ettevõtted oma andmetöötluspraktika viima vastavusse GDPR nõuetega. Mittvastavuse eest määratavad trahvid ulatuvad kuni 20 mln euroni. DAAN-i isikuandmete kaitse eksperdid on valmis pakkuma oma klientidele antud valdkonnas igakülgset tuge.

Õigusnõustamine

DAAN meeskond teeb koostööd enam kui  30 riigi erineva  valdkonna kõrgelt kvalifitseeritud advokaadi- ja konsultatsioonibürooga. DAAN meeskonna hinnangul on oluline lõpptulemus, mistõttu pakume kliendile ärilahenduste väljatöötamisel ja projektide elluviimisel terviklahendust, mis hõlmab nii juriidilist kui ka maksu- ja finantslast nõustamist.

Asjaajamine

Tegevuse alustamine välisriigis on tihti bürokraatlik ja keeruline. Arvestades, et vajalike registreeringute, lubade ja litsentside taotlemine eeldab üldreeglina hulgaliselt dokumentide täitmist ning suhtlust erinevate ametiasutustega, siis on mõistlik kasutada selleks kohalikes oludes orienteeruva asjaajaja teenuseid. Pakume läbi partnervõrgustiku asjaajamisteenuseid enam, kui 30-s riigis.

Maksu-, finants- ja ärinõustamine

DAAN vahendusel pakutav maksu-, finants- ja ärinõustamine sõltub otseselt kliendi vajadusest. Aitame analüüsida olemasolevat maksukoormust ja seda optimeerida, koostada äriplaane, finantsprognoose ja pidada finantsarvestust. Finants- ja ärinõustamine sisaldab nii ostu- ja müügitehingute, kui ka ühinemiste ja jagunemisega seotud tehingute nõustamist, vajadusel ettevõtte due diligence teenust.

DAAN meeskond

Raul-Siem-OLAW

Omab enam, kui 20 aastat tippjuhtimise ning õigusvaldkonnas tegutsemise kogemust. Põhjalikud praktilised teadmised tsiviilõigusest, maksuõigusest, tolliõigusest, andmekaitsest ning klientide esindamisest õiguslikus asjaajamises. Osalenud nii uute transiidikoridoride, tehaste, kui ka riiklikult olulistes IT projektides.

Raul Siem

Kaja-Tamm-OLAW

Omab enam, kui 10 aastat tippjuhtimise ja koolituste läbiviimise kogemust. Põhjalikud praktilised teadmised maksuõiguse valdkonnas. Kaja on osalenud erinevates äriõigusega seotud projektides nii konsultandi kui projektijuhina.

Kaja Tamm

Võta ühendust

Kontaktinfo

Daan Õigusbüroo OÜ

Aadress: Pärnu mnt 139c, Tallinn Harjumaa 11317
Email: info@daan.ee

Andmekaitsealased küsimused: dpo@daan.ee